Aktuellt i JP

Vårnumret 2017 är färdigt och publicerat! Redaktionen är lika stolt som vanligt, och vill med glädje önska er läsare en trevlig läsning.

För att läsa numret på hemsidan – klicka här.

Nytt tillskott i akademiska rådet

Akademiska rådet består av akademiker och praktiker från olika juridiska arenor som hjälper oss att säkerställa att artiklarna i JP håller hög akademisk kvalité. Vi har nu välkomnat Petter Asp, justitieråd vid Högsta domstolen, till akademiska rådet.

Podcaster

Det andra avsnittet av JP Samtalar är ute – om juridifiering och juristens samhällsroll

Domstolar får allt mer makt i samhället. Både Brexit och Donald Trumps inreseförbud blev frågor för jurister. Genom europeisering, mänskliga rättigheter och en ökad betoning av konstitutionen har det skett en maktförskjutning – från politik till juridik. Göteborgsredaktionens Simon Seidal och Henrik Jansson pratar med Anna Wallerman, biträdande lektor i processrätt vid Göteborgs universitet, om juristens samhällsroll och hur juridifieringen påverkar demokratin.

Varmt välkomna att lyssna!

Lyssna via iTunes »