Senaste numret – Juridisk Publikation 1/2021

Varmt välkommen till årets första upplaga av Juridisk Publikation!

Vårens nummer inleds med att Norea Normelli behandlar ett spörsmål som förväntas definiera framtiden, och juridiken, i sin artikel om artificiell intelligens och rätten till en rättvis rättegång. Oskar Kieri tar sedan vid och problematiserar förvaltningsbeslutsbegreppet i sin artikel om vad som utgör ett förvaltningsbeslut. I numrets tredje artikel sätter Rebecca Söderström örat mot marken och diskuterar notering av specialförvärvsbolag med anledning av en kraftigt ökad användning av sådana bolag på den amerikanska, men även den svenska, marknaden. Anna Treschow, Eric Norén, Ingemar Bengtsson och Malin Sjöstrand låter oss vandra in i skogen och diskuterar de pågående konflikterna mellan skogsägare och skogsvårdande myndigheter avseende tillämpningen av artskyddsförordningen. Alexander Blom Vigsø undersöker förutsättningarna för att använda virtuell egendom som kreditsäkerhetsobjekt. Slutligen fördjupar Johannes Norrman diskussionen om diskriminering utan identifierbar klagande i sin betraktelse av bland annat mansfria festivaler och funkofobiska platsannonser.

Höstens nummer av Juridisk Publikation inrymmer artiklar av en bredd som illustrerar det vi uppskattar mest med vårt arbete med tidskriften – att vidga våra personliga juridiska horisonter.

Läs om detta, och fler spännande ämnen, här.

Du vet väl att våra artiklar också finns på JUNO?

Trevlig läsning!

JP samtalar om Coronapandemin ur ett nordiskt perspektiv med Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell

I detta avsnitt av JP Samtalar fokuserar vi på juridiken bakom coronapandemin! Anna och Katarina från Lundaredaktionen möter Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell, experter på juridisk krishantering och komparativ konstitutionell rätt, för ett samtal om hur Sverige, Norge, Danmark och Finland har valt olika vägar för att hantera coronakrisen. Avsnittet är inspelat på distans i mars 2021. Trevlig lyssning!

Du kan lyssna på avsnittet här, eller i din vanliga podcastspelare.

Vill du skriva i Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation söker alltid skribenter till vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Är du akademiker, yrkesverksam jurist eller juridikstudent med en färdig artikel eller ett utkast som du tror att vi skulle vara intresserade av? Skicka då in ditt bidrag!

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess, där vi tar oss an artiklar på ett tidigt stadium, samarbetar med författaren och kommer med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis når varje artikel sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Välkommen att skicka in ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se. För att publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Här kan du läsa mer om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!