Nytt nummer – Juridisk Publikation 1/2023

Varmt välkommen till årets första upplaga av Juridisk Publikation!

I årets höstnummer har vi det stora nöjet att utge fem juridiska texter vilka berör olika, enligt oss, intressanta rättsfrågor. Vårens nummer inleds med Bryllas artikel, i vilken han analyserar Europadomstolens praxis om förbud mot politiska partier och frågan om tillåtna inskränkningar i föreningsfriheten. I nästa artikel undersöker Longworth internationella rättsliga normer för propagandaverksamhet i väpnade konflikter. Rosenquist behandlar förbuden mot kroppslig bestraffning och barnäktenskap i barnkonventionen i sin artikel om det folkrättsliga skyddet av barns rätt till frihet från våld och skadliga sedvänjor. Därefter behandlar Thorslund i en juridisk betraktelse sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet. I den avslutande krönikan analyserar Sandén avgöranden från Högsta domstolen rörande bevisvärdering i brottmål och verkan av dessa domar i polisens brottsförebyggande arbete.

Läs om detta, och fler spännande ämnen, här.

Du vet väl att våra artiklar också finns på JUNO?

Trevlig läsning!

JP:s Podcast "JP Samtalar"

Sedan år 2013 producerar vi på Juridisk Publikation vår egen podcast ”JP Samtalar”. I JP Samtalar träffar vi framstående personer inom juridiken och diskuterar både intressanta och relevanta ämnen.

För att lyssna på något av våra avsnitt kan du klicka här

Vill du skriva i Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation söker alltid skribenter till vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Är du akademiker, yrkesverksam jurist eller juridikstudent med en färdig artikel eller ett utkast som du tror att vi skulle vara intresserade av? Skicka då in ditt bidrag!

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess, där vi tar oss an artiklar på ett tidigt stadium, samarbetar med författaren och kommer med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis når varje artikel sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Välkommen att skicka in ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se. För att publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Här kan du läsa mer om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!