Nytt tillskott i akademiska rådet

Akademiska rådet består av akademiker och praktiker från olika juridiska arenor som hjälper oss att säkerställa att artiklarna i JP håller hög akademisk kvalité. Vi har nu välkomnat Dennis Martinsson, jur. dr. i straffrätt vid Stockholms universitet, till akademiska rådet.

Podcaster

Äntligen dags för ett nytt avsnitt av JP Samtalar!

Avsnittet handlar om den Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY), som upprättades 1993 av FN:s säkerhetsråd. Tribunalens uppgift var att åtala och döma de individer som begått krigsförbrytelser under konflikten i det forna Jugoslavien. Under den period som tribunalen varit aktiv har 161 soldater, generaler och politiska ledare åtalats för sina brott, bland dessa finns exempelvis Serbiens dåvarande president Slobodan Milošević. Tribunalen avlade sin sista dom i första instans den 29 november 2017 mot Ratko Mladic och den 31 december 2017 stängdes tribunalen då dess uppdrag var slutfört.

Med anledning av detta pratar Josef och Adam från Stockholmsredaktionen med docent Mark Klamberg om vilken påverkan ICTY haft på internationell straff- och humanitärrätt med några avstickare om jakten på de åtalade och gift.

Trevlig lyssning!

Lyssna via iTunes »