Nytt nummer – Juridisk Publikation 2/2022

Varmt välkommen till årets andra upplaga av Juridisk Publikation!

I årets höstnummer har vi det stora nöjet att utge sex juridiska texter vilka berör olika, enligt oss, intressanta rättsfrågor. Här behandlas rättsfrågor om skadeståndsrätt och terroristbrott, digitala inköpssystem som upphandlingsmetod, en komparativ studie av nordiska länders bekämpning av terrorism, tolkningen av rekvisitet underårig i EKMR, entledigande av nämndemän samt djurs talerätt. För dessa bidrag vill vi, med största ödmjukhet, tacka samtliga författare.

Läs om detta, och fler spännande ämnen, här.

Du vet väl att våra artiklar också finns på JUNO?

Trevlig läsning!

JP:s Podcast "JP Samtalar"

Sedan år 2013 producerar vi på Juridisk Publikation vår egen podcast ”JP Samtalar”. I JP Samtalar träffar vi framstående personer inom juridiken och diskuterar både intressanta och relevanta ämnen.

För att lyssna på något av våra avsnitt kan du klicka här

Vill du skriva i Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation söker alltid skribenter till vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Är du akademiker, yrkesverksam jurist eller juridikstudent med en färdig artikel eller ett utkast som du tror att vi skulle vara intresserade av? Skicka då in ditt bidrag!

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess, där vi tar oss an artiklar på ett tidigt stadium, samarbetar med författaren och kommer med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis når varje artikel sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Välkommen att skicka in ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se. För att publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Här kan du läsa mer om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!