Nytt nummer – Juridisk Publikation 2/2021

Varmt välkommen till årets andra upplaga av Juridisk Publikation!

Årets höstnummer är fyllt av artiklar som lyhört behandlar högaktuella frågor inom finansmarknadsrätt, folkrätt, familjerätt, kreditmarknadsrätt och straffprocessrätt. Våra kunniga artikelförfattare tar läsaren med i redogörelser och analyser av vitt skilda frågor så som hållbarheten i finansmarknadssfären, hybridkrigsföring, föräldraskap vid ändrad könstillhörighet, den inneboende intressekonflikten i kreditvärderingsinstitutens verksamhetsmodell samt behovet av fler
åklagare för att stärka brottsbekämpningen.

I en tid som tycks präglas av allt kortare uppmärksamhetsspann, lättkonsumerade sammanfattningar och clickbaits som ska fånga läsarens intresse är vi stolta över att Juridisk Publikation står för tänkvärda idéer, djuplodande analyser och noggrann granskning. Artiklarna i numret ni har framför er har inte publicerats för att de är lättkonsumerade, utan för att de behandlar ett intressant ämne inom juridiken. Det är vår förhoppning att ni genom numret får möjlighet att ta er tid till förkovran.

Läs om detta, och fler spännande ämnen, här.

Du vet väl att våra artiklar också finns på JUNO?

Trevlig läsning!

JP Samtalar med Ann Lundgren om det nya barnfridsbrottet

I detta avsnitt samtalar JP om det nya barnfridsbrottet med Ann Lundgren, universitetsadjunkt på Juridiska institutionen och polisutbildningen vid Umeå universitet, samt tidigare beslutsfattare på Brottsoffermyndigheten. Tidigare har barn som bevittnat brott mellan närstående haft rätt till brottsskadeersättning. Bevittnandet har också kunnat beaktas vid straffmätningen. Numera är det genom barnfridsbrottet i sig straffbart att låta ett barn bevittna brott mellan närstående. Vem är egentligen närstående till barnet? Vad innebär det att bevittna ett brott? Dessa frågor och mycket mer diskuteras i avsnittet som producerats av Erik Berglund från Umeåredaktionen. Trevlig lyssning!

Du kan lyssna på avsnittet här, eller i din vanliga podcastspelare.

Vill du skriva i Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation söker alltid skribenter till vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Är du akademiker, yrkesverksam jurist eller juridikstudent med en färdig artikel eller ett utkast som du tror att vi skulle vara intresserade av? Skicka då in ditt bidrag!

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess, där vi tar oss an artiklar på ett tidigt stadium, samarbetar med författaren och kommer med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis når varje artikel sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Välkommen att skicka in ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se. För att publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Här kan du läsa mer om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!