Aktuellt i JP

Vårnumret har anlänt! Redaktionen är lika stolt som vanligt, och vill med glädje önska er läsare en trevlig läsning.

För att läsa numret på hemsidan – klicka här.

Nytt tillskott i akademiska rådet

Akademiska rådet består av akademiker och praktiker från olika juridiska arenor som hjälper oss att säkerställa att artiklarna i JP håller hög akademisk kvalité. Vi har nu välkomnat Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, till akademiska rådet.

Podcaster

Nytt avsnitt av JP Diskuterar!

Vissa talar om ett rättighetsparadigm, andra om en rättighetsexplosion. Frågan om individuella fri- och rättigheter har under de senaste decennierna fått allt större aktualitet genom mer synlig rättighetsargumentation i domstolar och genom europeiska rättighetskatalogers ökade inflytande över inhemsk rätt. Vi har talat med två jurister – Clarence Crafoord och Håkan Gustafsson – som belyser ämnet ur två olika perspektiv.

Lyssna via iTunes »