Nytt nummer! – Juridisk Publikation 2/2020

Höstens nummer av Juridisk Publikation inrymmer artiklar av en bredd som illustrerar det vi uppskattar mest med vårt arbete med tidskriften – att vidga våra personliga juridiska horisonter.

I detta nummer får vi bland annat ta del av Isak Nilssons artikel, som är en vindlande odyssé över sjörättens och den universella jurisdiktionens framväxt, kantad av sjöröveri och namnkunniga romare. Elisabeth Ahlinder å sin sida lyfter flera konsekvenser av home sharingplattformarnas intåg på marknaden och in i våra trapphus samt redovisar hur tillfällig uthyrning aktualiserar snåriga frågor i förhållande till både civilrätten och förvaltningsrätten. Vidare kommenterar Emma Pettersson rätts fallet HFD 2020 ref. 13 om samkönade föräldrars rätt till fastställande av föräldraskap vid flytt över nationsgränser inom Europa.

Läs om detta, och fler spännande ämnen, här.

Du vet väl att våra artiklar också finns på JUNO?

Trevlig läsning!

JP Samtalar om arbetet i Högsta domstolen med Johan Danelius

I detta avsnitt gästas podcasten av justitieråd Johan Danelius, med bakgrund som bl.a. advokat, domare och expeditionschef i Justitiedepartementet. Hur går överläggningen till och hur ser processen i att meddela prövningstillstånd ut? Detta samt vikten av HD:s uttalanden m.m. behandlas i månadens avsnitt som producerats av Sebastian Kjellkvist och Jesper Valdorson från Umeåredaktionen.

Du kan lyssna på avsnittet här, eller i din vanliga podcastspelare.

Vill du skriva i Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation söker alltid skribenter till vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Är du akademiker, yrkesverksam jurist eller juridikstudent med en färdig artikel eller ett utkast som du tror att vi skulle vara intresserade av? Skicka då in ditt bidrag!

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess, där vi tar oss an artiklar på ett tidigt stadium, samarbetar med författaren och kommer med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis når varje artikel sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Välkommen att skicka in ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se. För att publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Här kan du läsa mer om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!