Att prenumerera på Juridisk Publikation

Att prenumerera på Juridisk Publikation kostar 620 kr (exkl. moms) om året.

Som prenumerant får du hem ett nytt ordinarie nummer av Juridisk Publikation två gånger per år. Du får även ett exemplar av eventuella specialutgåvor. Om du som prenumerant vill ha ytterligare exemplar av något nummer debiteras endast självkostnadspris för dessa. Kontakta redaktionen för att få reda på mer och beställa extra exemplar.

För att börja prenumerera på Juridisk Publikation: Skicka din anmälan till prenumerant@juridiskpublikation.se. Ange namn samt adress för faktura och leverans i mailet.

Övriga frågor gällande prenumeration skickas till prenumerant@juridiskpublikation.se.

För juriststudenter

Tack vare våra sponsorer och betalande prenumeranter kan vi erbjuda juriststudenter ett kostnadsfritt nummer av Juridisk Publikation.

Vill du som student få hem ett nummer av Juridisk Publikation i brevlådan? Skicka din anmälan till prenumerant@juridiskpublikation.se. Ange namn, adress, lärosäte och vilken termin du läser.