Att prenumerera på Juridisk Publikation kostar 620 kr (exkl. moms) om året. Då ingår två upplagor samt eventuella specialupplagor. Om samma prenumerant vill ha ytterligare exemplar debiteras endast självkostnadspris för dessa. Kontakta redaktionen för detaljer om självkostnadspris.

Tack vare de stödjande medlemmarna kan studenter erhålla tidskriften kostnadsfritt.

Om du är intresserad av att prenumera på Juridisk Publikation, skicka ett mail med faktura- och leveransuppgifter till prenumerant@juridiskpublikation.se.

Om du är student, ange även lärosäte och vilken termin du läser.

Har du frågor som gäller prenumeration kan du skicka dessa till prenumerant@juridiskpublikation.se

Tack för visat intresse för Juridisk Publikation!