Att prenumerera på Juridisk Publikation kostar 620 kr (exkl. moms) om året. Då ingår två upplagor samt eventuella specialupplagor. Om samma prenumerant vill ha ytterligare exemplar debiteras endast självkostnadspris för dessa. Kontakta redaktionen för detaljer om självkostnadspris.

Fyll i formuläret på denna sida om du vill prenumerera så skickar vi dig bekräftelse och faktura per e-post.

Tack vare de stödjande medlemmarna kan studenter erhålla tidskriften kostnadsfritt.

Har du frågor som gäller prenumeration kan du skicka dessa till prenumerant@juridiskpublikation.se

Tack för visat intresse för Juridisk Publikation.

Prenumerera