Grundande sponsorer

Redaktionen vill rikta ett särskilt tack till Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC för deras generösa finansiella bidrag till publikationens grundande samt deras förtroende för Juridisk Publikation.

Sponsorer

partnergd

Cirio om Juridisk Publikation: ”Cirio ser det som en självklarhet att samarbeta med något så viktigt som Juridisk Publikation. Ett nationellt samarbete mellan Sveriges drivna juriststudenter vilket ger upphov till en tidskrift så genomarbetad som Juridisk Publikation, det bara måste vi stödja!”

Cederquist om Juridisk Publikation: ”Cederquist är mycket glada över att få vara en del av JP-familjen. Juridisk Publikation samlar juriststudenter och jurister som delar ett brinnande intresse för alla aspekter av juridiken, tack vare detta forum kan kunskap utbytas och det ges möjlighet till diskussioner. Vi på CQ delar detta brinnande intresse för frågor i juridikens framkant och ser framemot ett mycket givande samarbete med JP!”

Norstedt Juridik om Juridisk Publikation: ”Att studenter från olika lärosäten driver en bra och spännande tidskrift är viktigt att stödja. Det gör vi dels i egenskap av sponsor, dels genom att publicera artiklar från tidskriften i rättsdatabaserna Zeteo och Karnov.”

partnerroschier

Roschier om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation är ett fantastiskt initiativ som sammanför juridikstuderande från flera lärosäten att gemensamt arbeta mot beaktansvärda mål efter goda värderingar.”

Vinge om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation är en drivande kraft inom den svenska rättsutvecklingen och det är en unik möjlighet för studenter att utmärka och utveckla sig. Det vill Vinge stödja och ställa sig bakom.”

logo_vänsterställd

Mannheimer Swartling om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation är ett självklart val för alla som vill hålla sig uppdaterade om den senaste rättsutvecklingen. Vi är mycket stolta över att få ge vårt stöd till tidskriften.”