Grundande sponsorer
Redaktionen vill rikta ett särskilt tack till våra Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC för deras generösa finansiella bidrag till publikationens grundande samt deras förtroende för Juridisk Publikation.

Sponsorer

partnergd

Gernandt & Danielsson om Juridisk Publikation: ”En skicklig jurist söker både bredd och fördjupning, och vill känna delaktighet i rättsutvecklingen. Det gör dessutom juridiken så mycket roligare! Därför läser vi Juridisk Publikation.”

Lindahl om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation sprider viktig kunskap till landets juriststudenter på ett rakt och tydligt sätt. De som läser JP får en fördjupad förståelse för arbetet på en ledande affärsjuridisk byrå, vilket är viktigt när krav på förståelse och kompetens ökar. Det är ett arbete vi vill stödja.”

Wolters Kluwer om Juridisk Publikation: ”Att studenter från olika lärosäten driver en bra och spännande tidskrift är viktigt att stödja. Det gör vi dels i egenskap av sponsor, dels genom att publicera artiklar från tidskriften i rättsdatabasen Zeteo.”

partnerroschier

Roschier om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation är ett fantastiskt initiativ som sammanför juridikstuderande från flera lärosäten att gemensamt arbeta mot beaktansvärda mål efter goda värderingar.”

partnervinge

Vinge om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation är en drivande kraft inom den svenska rättsutvecklingen och det är en unik möjlighet för studenter att utmärka och utveckla sig. Det vill Vinge stödja och ställa sig bakom.”

logo_vänsterställd

Mannheimer Swartling om Juridisk Publikation: ”Juridisk Publikation är ett självklart val för alla som vill hålla sig uppdaterade om den senaste rättsutvecklingen. Vi är mycket stolta över att få ge vårt stöd till tidskriften.”