JP Samtalar

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. År 2013 startade Juridisk Publikations podcast “JP Samtalar” som ytterligare ett forum för juridisk debatt. I JP Samtalar möter våra redaktörer människor från hela juristsverige. Tidigare gäster inkluderar Anne Ramberg, Göran Lambertz och Boel Flodgren. Nedan kan du ta del av alla avsnitt av JP Samtalar och även äldre format av podden.

Podcasten släpps den 25 varje månad. Varmt välkomna att lyssna!

Det senaste avsnittet, och alla andra, hittar du där poddar finns, eller genom att trycka här.

Äldre avsnitt

JP-Podden avsnitt 11

Det elfte avsnittet av JP-podden är här! Sverige blir uppläxat av Europadomstolen, barnkonventionen blir svensk lag, HD:s knivlista och politiska förslag om att låta män besluta om juridisk abort. Stockholmsredaktörerna Lisa och Fredrika om detta och lite till.

Varmt välkomna att lyssna!

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 10

Valspecial! Redaktörerna Marco och Therese behandlar nattens superval i USA, där republikanernas och demokraternas presidentkandidater kan komma att definieras. Vidare behandlas #lufgate och givetvis spekulerar vi i vad som nu sker i USA:s Supreme Court efter justitierådet Antonin Scalias död. Trevlig natt!

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 9

JP-Podden är tillbaka med avsnitt 9 och det första för 2016! Spoilervarning! Vem mördade Teresa Halbach? Hur påverkade det amerikanska jurysystemet utgången i målet och hur skulle våra svenska nämndemän agerat i motsvarande situation? Redaktörerna Marco och Malin bryter ner ämnet och bjuder på referenser från Manitowoc County ända till Ovala Rummet och det stundande presidentvalet. Välkomna att lyssna!

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 8

JP-redaktionen önskar god fortsättning till er alla! I årets sista JP-podden pratar redaktören Malin Rönnblom med vårt senaste tillskott i redaktionen Ebba Thoms om högtiden som nyss varit. Gör sig tomten skyldig till brott när han lämnar julklappar i våra hem? Hur är det nu med Karl Bertil Jonsson – är det stöld han gör sig skyldig till när han tar från de rika och ger åt de fattiga? Och hur ser det ut när barn eventuellt begår brott i Sverige? Njut av den nyfallna snön och våra livfulla analyser. Välkomna!

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 7

Vem har rätten att vara kränkt i det svenska rättssystemet? I detta avsnitt av JP-Podden är det Göteborgspodd! Carolin frågar sig om jurister har något gemensamt med kvällstidningsjournalister när det rör hanteringen av psykiskt sjuka brottslingar. Premiärpoddaren Matilda ger i sin tur ett perspektiv på den man som nu friats från terroranklagelser, och som håller en tackfest för svenskarna snarare än kräver skadestånd för förtal. Dessutom bjuder Marco på utlovad tentahjälp, denna gång med europarättsligt tema och med pedagogiskt stöd av det omsusade Volkswagen. Trevlig helglyssning!

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 6

Veckans avsnitt handlar om föräldrar som tvingats adoptera biologiska barn som genomgått könskorrigering. Dessutom diskuteras om Bredbandsbolaget kan göras ansvarig för vad deras kunder gör på internet, vad som händer när antalet personnummer tar slut, och om vi har ett sjunde juristprogram på ingång. Slutligen utlovas ett särskilt inslag för den tentapluggande juriststudenten!

Välkomna att lyssna!

 

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 5

Säsongens andra JP-Podden ligger uppe!

Kan man utnyttja sig själv sexuellt? Hur verklighetsförankrad är juridiken egentligen? Och är Sara Skyttedal att likställa med en orkan?

Välkomna in att lyssna!

Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 4

Säsongens första JP-Podden är här!

Vad hade hänt om Pablo Escobar bodde i Säffle? Skall vi avskaffa FN:s flyktingkonvention? Och hur PK har EU-kommissionen egentligen varit under de senaste decennierna?

Följd med JP-Redaktionen in i juridikens många verkligheter!
Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 3

JP-Podden är tillbaka med ännu ett färskt avsnitt där vi fokuserar på det till midsommar ofta associerade temat alkohol. Vad gäller egentligen om någon skulle cykla berusad och vad innebär begreppet eftersupning? Avsätt 20 minuter så ska vi försöka besvara det och lite till. Ett stort tack riktas återigen till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss med ljudet.
Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 2

JP-Podden är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt där vi bland annat talar om drönare, reklam och tiggerilagstiftning. Så avsätt 15 minuter och häng med oss in i den juridiska djungeln. Ett stort tack riktas återigen till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss att äntligen hitta hem med ljudet.
Lyssna via iTunes »

JP-Podden avsnitt 1

I pilotavsnittet pratar vi om Quick, sprit, entreprenader och monsterrättegångar.

Ett stort tack riktas till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss att äntligen hitta hem med ljudet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar

I JP Diskuterar får du chansen att lyssna på diskussioner och fördjupningar inom olika juridiska fält och med olika juridiska experter. Poden startade 2014 och spelas under 2015 in parallellt med JP-Podden.

JP Diskuterar Individuella fri- och rättigheter

Vissa talar om ett rättighetsparadigm, andra om en rättighetsexplosion. Frågan om individuella fri- och rättigheter har under de senaste decennierna fått allt större aktualitet genom mer synlig rättighetsargumentation i domstolar och genom europeiska rättighetskatalogers ökade inflytande över inhemsk rätt. Är utvecklingen av godo eller ondo, och är rättigheter alltid det bästa verktyget för att skapa rättvisa och återhända makten till rättens subjekt? Vi har talat med två jurister, som tar alternativa grepp på frågan.

Clarence Crafoord är VD för organisationen Centrum för rättvisa som arbetar aktivt med processer och opinion för att stärka individuella fri- och rättigheter.

Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära vid Karlstad Universitet och problematiserar rättigheter som verktyg för att skapa rättvisa, utifrån en rättsteoretisk synvinkel.

Avsnittet kom att handla om rättigheternas vardag, historia, konsekvenser och spännvidd. I slutändan återstår frågan om – och när – individuella rättigheter är ett lämpligt verktyg.

Detta lämnar vi åt lyssnaren att själv ta ställning till – välkomna att lyssna!

Som vanligt finns avsnittet på Podcaster, Acast och iTunes.

Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Tvångslagstiftning

I terminens första JP Diskuterar pratar vi tvångslagstiftning inom psykiatrin och dess tillämpning. Vi möter i avsnittet chefsöverläkare Ingrid Thernfrid vid vuxenpsykiatrin i Lund, som i sin roll som praktiserande läkare ger insikt i hur lagen om psykiatrisk tvångsvård används i praktiken.

Med hennes hjälp undersöker vi även den centrala motsättningen i patientens autonomi och dennes intresse av att få sitt vårdbehov tillgodosett, samt allmänhetens intresse av att i vissa fall skyddas mot patienten.

Som vanligt finns avsnittet på Podcaster, Acast och iTunes.

Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Samvetsfrihet

Detta avsnitt av JP Diskuterar berör en fråga som debatterats flitigt i media under hösten. Beroende på perspektiv kallas fenomenet samvetsfrihet eller vårdvägran. En barnmorska har vid Region Jönköping sökt arbete som barnmorska. Regionen nekar henne anställning när hon uppger att hon inte vill delta i abortvård eftersom det strider mot hennes samvete och religiösa övertygelse.

Barnmorskan menar att den uteblivna anställningen innebär en kränkning av hennes religions- och samvetsfrihet enligt Europakonventionen. Landstinget menar tvärtom att beslutet ligger inom ramen för arbetsgivarens fria anställningsrätt. Den 12 november 2015 meddelade Jönköpings tingsrätt dom i målet mellan parterna. Lyssna på när redaktören Fredrika Danielsson ber partsombuden Ruth Nordström (kärandeombud) och Sophie Thörne (svarandeombud) att utveckla sina respektive perspektiv på frågan.

Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Juridikens uppgift i samhället

I terminens första JP Diskuterar pratar redaktören Malin med Erik Svensson, Jenny Samuelsson Kääntä och Gustaf Almkvist – tre doktorander i straffrätt vid Uppsala universitet – om juridikens uppgift i samhället.

Vad ska medborgarna känna till när det kommer till Sveriges lag? Är det teoretiska förenligt med det praktiska? Och hinner rättssystemet med i samhällsutvecklingen? Följ med i en diskussion kring juristernas ansvar samt det rimliga och orimliga i den svenska straffrätten.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Häktning

I säsongens tredje och sista avsnitt av JP Diskuterar belyser vi de villkor som häktade personer möter i Sverige idag. Försvarsadvokat Björn Hurtig, åklagare Thomas Ahlstrand och häktespsykolog Anna Olsson erbjuder sina perspektiv på frågor om mänskliga rättigheter, konsekvenser för de häktade personerna, proportionalitet och den svenska rättsprocessens särdrag. Behandlingen av de ännu inte dömda är ett av de områden där rättsstaten Sverige kritiserats allra hårdast, och det utbredda användandet av restriktioner har uppmärksammats av FN flera gånger. Vi bjuder dig som lyssnar att bilda dig en nyanserad uppfattning i en kontroversiell fråga, genom att ge en bild av de vitt skilda intressen som denna fråga inrymmer.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Ett ökat barnrättsperspektiv i flyktingpolitiken

I säsongens andra avsnitt av JP Diskuterar träffar vi Louise Dane, doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet, och talar om uppehållstillstånd för barn när det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Lagen infördes sommaren 2014 i syfte att öka barnrättsperspektivet och att möjliggöra för fler barn att få stanna i Sverige. Det första avgörandet där bestämmelsen prövades i högsta instans meddelades i februari 2015 och har blivit starkt kritiserat. En trettonårig flicka som levt i Sverige i halva sitt liv beviljades inte uppehållstillstånd.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar EU

In this episode we meet Justin Pierce and Eduardo Gill-Pedro. Justin is a practising lawyer, PhD candidate and lecturer at Lund University, and has lived and worked in South Africa, the UK and Sweden advising a variety of businesses. Eduardo, originally born in Portugal, is also a lawyer and PhD candidate at Lund University, and has also previously worked in the UK. Both Justin and Eduardo have extensive knowledge of EU law and thus can offer both a practical and academic view on the current state of the EU legal order. 

We discuss the current legal-political climate of the EU, and consider issues such as immigration, increasing scepticism of the EU, free movement of persons, EU competency, the possibility of a Brexit and/or Grexit and the general future of the EU.
Listen through iTunes »

JP Diskuterar Cultural Commons

I det här avsnittet diskuterar vi begreppet Cultural Commons och rätten att ta del av konst och kultur. Gäst är Merima Bruncevic som är juris doktor och verksam vid Göteborgs universitet. Vi får bl.a. höra om en väggmålning av den polske författaren och konstnären Bruno Schulz, tanken om en allemansrätt för konst och vad vi inom juridiken idag kan lära oss av de Venuspassager som forskarvärlden kom samman för att studera på 1700-talet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar CSR – företags sociala ansvar

I det här avsnittet av JP Diskuterar undersöker vi närmre vilka privaträttsliga verkningar CSR-policies kan få. I takt med att det blir allt vanligare för företag att visa ett samhällsansvar, uppstår frågor kring vilken rättslig betydelse företags CSR-engagemang har. Är det t.ex. förenligt med vinstsyftet i aktiebolagslagen att företa samhällsfrämjande åtgärder? Vilken betydelse får ett företags CSR-policy i en avtalsrelation mellan bolaget och tredje man? Detta är några av frågorna som vi försökt besvara i detta avsnitt och till vår hjälp har vi intervjuat Lovisa Halje, doktorand vid Uppsala universitet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Rätten att bli glömd

I det här avsnittet av JP Diskuterar kommer vi att diskutera rätten att bli glömd. Rätten att bli glömd är en möjlighet för privatpersoner att kunna påverka den information som finns om dem ute i etern. Rätten kom att aktualiseras i och med Google vs. Spain-målet som avgjordes av EU-domstolen den 13 maj i år. Målets utfall präglades starkt av EU-stadgans ställning som primärrätt. Vad har då detta avgörande fått för konsekvenser och vad kan de komma att bli i framtiden? Detta är några av de frågor som här försöker besvaras och till vår hjälp har vi intervjuat Henrik Norinder som undervisar i EU-rätt vid Lunds universitet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Sjötransporter

I det här avsnittet diskuterar vi sjötransporter och närmare bestämt regelverken kring styckegodstransport. Att kunna transportera gods till sjöss är av fundamental betydelse för både svensk och internationell handel. Vi spårar hur det här rättsområdet har utvecklats och behandlar även förekomsten av multimodala transporter. Gäst i dagens avsnitt är Paula Bäckdén som är doktorand i sjö- och annan transporträtt.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Frihandelsavtalet TTIP

I det här avsnittet av JP Diskuterar får vi en inblick i det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA, det s.k. TTIP-avtalet. En viktig del av avtalet utgörs av de regler som går under namnet investeringsskydd. Hur ser denna reglering ut? Hur fungerar de anslutande skiljedomsförfarandena och varför har dessa uppfattats som kontroversiella i debatten om TTIP? För att få svar på våra frågor har vi träffat Joel Dahlquist, doktorand i internationell investerings- och skiljemannarätt vid Uppsala universitet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Demonstrationsfrihet

I detta avsnitt diskuterar vi demonstrationsfriheten i Sverige. Hur ser dess historia ut och hur är lagen utformad idag? Dessutom ställer vi flera angränsande frågor, exempelvis vad för konsekvenser begränsningar av demonstrationsfriheten kan få. För att besvara våra frågor har vi intervjuat Per Nilsén, docent i rättshistoria vid Lunds universitet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Nätjuridik

I säsongens sista avsnitt diskuterar vi nätjuridik. Hur fungerar det egentligen med tillhandahållandet av juridiska tjänster över internet? Hur förhåller sig branschen till detta fenomen och hur ser framtiden ut för nätjuridiken? I en intervju med Magnus Stein, VD för Avtal24, är detta några av frågorna vi försöker reda ut.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Miljöfarliga vrak

I det här avsnittet diskuterar vi miljöfarliga vrak med anledning av den kartläggning som Sjöfartsverket nyligen har inlett avseende ett antal vrak i svenska vatten. Vilka problem kan vrak ge upphov till och finns det ett rättsligt ramverk som kan hantera denna problematik? De här och angränsande frågor besvaras av Lars-Göran Malmberg som är professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet och specialiserad på luft- och sjörätt. Vi får bl.a. höra om den tyska kryssaren Blücher som ligger i Oslofjorden, det förlista fartyget Jan Heweliusz och vad som finns i havet utanför Falsterbo.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Dublinförordningen

”Den lagstiftning vi har skapar en specifik efterfrågan efter farliga smugglingstjänster” – hör folkrättsprofessor Gregor Noll och Migrationsverkets dublinexpert Homan Sayah diskutera den reviderade versionen av Dublinförordningen. Kritik och framtidsvisioner kring den europeiska asylrätten utlovas.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar DNA-bevisning

I det här avsnittet möts juridik och naturvetenskap då vi diskuterar DNA-bevisning med Johanna Björkman, kammaråklagare och doktorand i processrätt. Hon berättar om hur klimatet i domstolarna förändrades efter att DNA-bevisning började användas, hur DNA-fynd värderas ur bevissynpunkt och förklarar vad så kallad ”plantering” innebär. En mix av rättskälla och deckare helt enkelt!
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Streaming

I det här avsnittet diskuterar vi streaming av upphovsrättsskyddat material på internet. Gäst är Kristoffer Schollin som är universitetslektor vid Göteborgs universitet och specialiserad på immaterialrätt och IT-rätt. Hur ser rättsläget ut på det här området och är det t.ex. tillåtet att streama en film som någon olovligen har laddat upp på internet? Förutom att resonera kring sidor som youtube och swefilmer behandlas övergripande frågor kring mötet mellan streaming och upphovsrätt.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Prosolvia

I säsongens tredje avsnitt dyker vi ner i den paneldebatt om Prosolviafallet som Juridisk Publikation anordnade tidigare i år tillsammans med advokatbyrån Roschier Sverige. Vad handlade fallet om egentligen? Vad var det som gjorde Prosolviafallet så uppmärksammat? Vilka konsekvenser kan fallet få? I dagens avsnitt är detta några av frågorna som vi försöker reda ut. Panelen bestod av advokat Ola Åhman, styrelseproffset Catharina Lagerstam, FARs generalsekreterare Dan Brännström samt professor Jan Kleineman.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Ansvarsgenombrott

I det här avsnittet ser vi närmre på institutet ansvarsgenombrott. Existerar det i svensk rätt eller inte? För att besvara denna fråga har vi intervjuat Johan Adestam, doktorand i bankrätt vid Lunds universitet.
Lyssna via iTunes »

JP Diskuterar Våldtäktslagstiftningens framtid

I det första avsnittet diskuterade vi samtycke och oaktsamhet med professor Petter Asp och professor emerita Madeleine Leijonhufvud.
Lyssna via iTunes »

JP Möter

I JP Möter träffar vi intressanta personer med olika erfarenheter inom juridiken. Poden spelades in under 2013.

JP möter Axel Calissendorff

I det här avsnittet träffar vi Axel Calissendorff som bl.a. berättar om sina erfarenheter från tiden som exekutiv delägare på MSA, senior partner på Roschier och nu som entreprenör genom Calissendorff & Co. I första delen av avsnittet diskuteras bl.a. byråkarriär och sidouppdrag. I andra delen berörs några advokatetiska gränsdragningsfrågor samt svenskt integritetsskydd och dess förhållande till EKMR.
Lyssna via iTunes »

JP möter Torgny Håstad

I det här avsnittet träffade vi fd justitierådet Torgny Håstad som numera är gästprofessor i civilrätt vid Uppsala Universitet och även känd som en av Sveriges främsta jurister inom sakrätt. I avsnittet får vi höra Torgnys syn på skiljaktiga meningar, det omdebatterade förhållandet mellan Högsta domstolen och lagstiftaren, traditionsprincipens vara eller icke vara samt huruvida det stämmer att han klättrat ut ur fönstret på Bondeska palatset (HD).
Lyssna via iTunes »

JP möter Boel Flodgren

Stiftelsefrågan, feminism och varför vi troligtvis inte kommer att se en ny avtalslag – ett nytt avsnitt av JP möter: är ute! I det sjätte avsnittet för säsongen hör vi Boel Flodgren (tidigare rektor för Lunds universitet, numera professor vid den Handelsrättsliga institutionen i Lund) berätta om vilka utmaningar hon ställdes inför som rektor, om orättvisor mellan könen och hur det kändes att vara i medialt blåsväder i samband med den så kallade ”Skandiahärvan”.
Lyssna via iTunes »

JP möter Björn Hurtig

Objektivitetsprincipen – En obsolet bestämmelse? I höstens femte avsnitt av JP möter träffar Jhonnie Kern och Carolin Eklund fösvarsadvokaten Björn Hurtig. Efter uppmärksammade fall som Julian Assange och läkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus har han blivit en av Sveriges mest efterfrågade försvarare. I dagens avsnitt pratar han närmre om svensk sexuallagstiftning, ointresset för betygen och försvarsadvokatens nya roll. Det blir ett samtal med många kontroversiella uttalanden, och Björn behåller titeln som en av Sveriges mest vågade jurister!
Lyssna via iTunes »

JP möter Martin Borgeke

I höstens fjärde avsnitt av JP Möter intervjuar redaktörerna Dante Hallberg och Klara Holm justitierådet Martin Borgeke, Sveriges kanske mest inflytelserika jurist vad gäller straffmätning och påföljdsbestämning. I avsnittet pratar Martin bl.a. om straffmätning i narkotikamål och vad Högsta domstolen gjorde i de s.k. mefedrondomarna. Han förklarar även varför han tycker att den straffrättsliga konstruktionen brottets art är något av det mest problematiska inom straffrätten och hur den borde reformeras.
Lyssna via iTunes »

JP möter Hatem & Sjunghamn

I det här avsnittet får du följa med oss på mötet med Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem som efter sina juridikstudier vid Uppsala universitet gick emot normen och valde att starta egen byrå. Vi får höra om deras bakgrund, om hur det är att kombinera entreprenörskap och juridik och så pratar vi migrationsrätt.
Lyssna via iTunes »

JP möter Marie Karlsson Tuula

Möt Marie Karlsson Tuula. I dagens avsnitt fördjupar vi oss i SAAB-affären och insolvensrätt i stort. Häng med på en spännande resa där Marie berättar om sin bakgrund och syn på juridik!
Lyssna via iTunes »

JP möter Johan Munck

Kan en podcast vara en rättskälla? Oavsett har en andra säsong av podcasten JP Möter precis dragit igång och först ut att bli intervjuad är Johan Munck, f.d. justitieråd.
Lyssna via iTunes »

JP möter Christina Ramberg

Hur står sig den svenska juristutbildningen internationellt? Har medling i kommersiella tvister fått det internationella genomslaget som utländsk doktrin indikerar? Hur fungerar rättsbildningen inom den internationella handelsrätten? De här är några av frågorna som diskuteras i säsongens sista JP Möter där redaktörerna Pekka Frölander och Joakim Skarph pratar med den internationellt etablerade juristen Christina Ramberg.
Lyssna via iTunes »

JP möter Anne Ramberg

I det sjunde avsnittet av JP träffar Klara och Gustav Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och diskuterar advokatrollen, advokater i sociala medier och ansvaret som generalsekreterare för Advokatsamfundet.
Lyssna via iTunes »

JP möter Maria Abrahamsson

I det sjätte avsnittet av JP möter besöker Patricia och Joel Maria Abrahamsson i riksdagen och pratar mangadom, svenska juristers partifärg och varför det är en bra idé med tv-sända rättegångar.
Lyssna via iTunes »

JP möter Dennis Töllborg (Del 2 av 2)

I det fjärde avsnittet möter Sebastian och Carolin den frispråkige professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg. Dennis har utmanat Sverige och Sveriges säkerhetstjänst i Europadomstolen; inte bara en, utan två gånger. Han har dessutom stor internationell erfarenhet från polisarbete, både genom att ha fått ta del av andra länders sätt att jobba och genom att föreläsa. I många av Dennis verk anlägger han en kritisk ton. I senaste boken ”Älska din navel” görs en gedigen genomgång av det svenska korruptionsbegreppet och det vidare uttrycket ”illojal maktanvändning”. Utöver detta var Dennis under 25 års tid en aktiv del i uppbyggnaden av Juridiska institutionen i Göteborg.
Lyssna via iTunes »

JP möter Dennis Töllborg (Del 1 av 2)

I det fjärde avsnittet möter Sebastian och Carolin den frispråkige professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg. Dennis har utmanat Sverige och Sveriges säkerhetstjänst i Europadomstolen; inte bara en, utan två gånger. Han har dessutom stor internationell erfarenhet från polisarbete, både genom att ha fått ta del av andra länders sätt att jobba och genom att föreläsa. I många av Dennis verk anlägger han en kritisk ton. I senaste boken ”Älska din navel” görs en gedigen genomgång av det svenska korruptionsbegreppet och det vidare uttrycket ”illojal maktanvändning”. Utöver detta var Dennis under 25 års tid en aktiv del i uppbyggnaden av Juridiska institutionen i Göteborg.
Lyssna via iTunes »

JP möter Monique Wadsted

I det tredje avsnittet träffar Hilda och Patricia advokaten Monique Wadsted. Monique har beskrivits som ett socialt geni och syns oftare i media än i juristkretsar. Hon har bl.a. gjort sig känd som filmbolagens advokat i the pirate bay-rättegången.
Lyssna via iTunes »

JP möter Magnus Widebeck

I det andra avsnittet träffar Pekka och Gustav Magnus Widebeck som är myndighetschef vid Nyköpings tingsrätt. Magnus har gjort sig känd som Sveriges kanske effektivaste lagman. Han är generalisten, fyrbarnspappan och det f.d. justitierådet som efter moget övervägande insett att han trivs bäst med att lösa konflikter i underinstans. JP träffar honom under en tvådagarskurs där han undervisar blivande domare i processrätt.
Lyssna via iTunes »

JP möter Gunnar Strömmer

I det första avsnittet träffar Patricia och Joel Gunnar Strömmer som blev en offentlig person som kontroversiell ordförande i Moderata Ungdomsförbundet i slutet av 90-talet. Efter ett år i USA på en organisation som heter ”Institute for Justice” återvände han sedan till Sverige och startade stiftelsen ”Centrum för Rättvisa” som hjälper enskilda som på olika sätt hamnat i kläm med det offentliga och fått sina fri- och rättigheter kränkta. Det blev ett spännande möte om rättsaktivism, Gunnars erfarenheter från USA och EKMR:s betydelse för svensk rättsutveckling.
Lyssna via iTunes »