Redaktionen, tidskriftens nav, driver Juridisk Publikation och har redaktionskontor i Stockholm, Lund, Uppsala, Umeå och Göteborg. Den drivs av juridikstuderande vid juristprogrammet i respektive stad. Arbete i redaktionen är intensivt särskilt i samband med tryck. Redaktörer utses löpande och den typiska redaktören har studerat ca 4 terminer innan denna blir invald. Redaktionen styrs av en chefredaktör som utses årligen bland de befintliga redaktörerna.

Redaktionens engagemang och framåtanda är kärnan i tidskriftens framgång. Fler än 65 juridikstudenter har arbetat som redaktörer under sin studietid och utan deras hängivna och helhjärtade insats skulle Juridisk Publikation inte vara möjligt. Juridikstudenterna har på så sätt tillgodogjort sig värdefulla erfarenheter och haft glädjen att arbeta tillsammans för att utveckla svensk juridik.

För allmänna frågor kontakta redaktionen@juridiskpublikation.se

För prenumerationsfrågor kontakta marknadsredaktör på prenumerant@juridiskpublikation.se. För sponsorfrågor och övriga frågor kontakta chefredaktör.

För frågor till en viss redaktör kontakta fornamn.efternamn@juridiskpublikation.se

Christopher Hatt

Christopher Hatt

Chefredaktör
Shadi Nilsson

Shadi Nilsson

Redaktionschef Lund
Paulina Sten

Paulina Sten

Redaktionschef Stockholm
Simon Seidal

Simon Seidal

Redaktionschef Göteborg
Julia Hirschberg

Julia Hirschberg

Redaktionschef Uppsala
William Höglund

William Höglund

Redaktionschef Umeå
Erik Rivarola

Erik Rivarola

Artikelredaktör
Tora Ljungberg

Tora Ljungberg

Artikelredaktör
Erik Swedberg

Erik Swedberg

Redaktör
Katja Thor

Katja Thor

Redaktör
Lisa Rutgersson

Lisa Rutgersson

Redaktör
Caroline Beck-Friis

Caroline Beck-Friis

Redaktör
Amanda Bills

Amanda Bills

Redaktör
Marco Poblete

Marco Poblete

Redaktör
Kalle Engstrand

Kalle Engstrand

Redaktör
Måns Axnér

Måns Axnér

Redaktör
Siri Hedmalm

Siri Hedmalm

Redaktör
Anna Anderssen

Anna Anderssen

Redaktör
Veronica Hörnberg

Veronica Hörnberg

Redaktör
Daniel Dela

Daniel Dela

Redaktör
Henrik Järnek

Henrik Järnek

Redaktör
Adam Vallin

Adam Vallin

Redaktör
Louise Herrstedt

Louise Herrstedt

Redaktör
Elin Brännström

Elin Brännström

Redaktör
Petter Westergren

Petter Westergren

Redaktör
Emma Karlsson

Emma Karlsson

Redaktör
Albin Hall

Albin Hall

Redaktör
Tor Källén

Tor Källén

Redaktör
Lovisa Löfgren

Lovisa Löfgren

Redaktör
Kristian Cardell

Kristian Cardell

Redaktör
Christopher Andersson

Christopher Andersson

Redaktör
Amanda Wikström

Amanda Wikström

Redaktör
Einar Dieden Sandell

Einar Dieden Sandell

Redaktör

Erik Scherstén

Erik Scherstén

Redaktör
Alfred Berg

Alfred Berg

Redaktör
Viktor Mårtensson

Viktor Mårtensson

Redaktör
Victoria Vallin

Victoria Vallin

Redaktör
Joakim Berggren

Joakim Berggren

Redaktör
Josef Svantesson

Josef Svantesson

Redaktör
Alida Premfors

Alida Premfors

Redaktör
Oscar Svensson

Oscar Svensson

Redaktör
Anna Westin

Anna Westin

Redaktör
Elin Ohlsson Tornberg

Elin Ohlsson Tornberg

Redaktör
Jonathan Gustafsson

Jonathan Gustafsson

Redaktör