Redaktionen, tidskriftens nav, driver Juridisk Publikation och har redaktionskontor i Stockholm, Lund, Uppsala, Umeå och Göteborg. Den drivs av juridikstuderande vid juristprogrammet i respektive stad. Arbete i redaktionen är intensivt särskilt i samband med tryck. Redaktörer utses löpande och den typiska redaktören har studerat minst 3 terminer innan denna blir invald. Redaktionen styrs av en chefredaktör som utses årligen bland de befintliga redaktörerna.

Redaktionens engagemang och framåtanda är kärnan i tidskriftens framgång. Fler än 100 juridikstudenter har arbetat som redaktörer under sin studietid och utan deras hängivna och helhjärtade insats skulle Juridisk Publikation inte vara möjligt. Juridikstudenterna har på så sätt tillgodogjort sig värdefulla erfarenheter och haft glädjen att arbeta tillsammans för att utveckla svensk juridik.

För allmänna frågor kontakta redaktionen@juridiskpublikation.se

För prenumerationsfrågor kontakta marknadsredaktör på prenumerant@juridiskpublikation.se.

För sponsorfrågor och övriga frågor kontakta chefredaktör.

För frågor till en viss redaktör kontakta fornamn.efternamn@juridiskpublikation.se

Paulina Sten

Paulina Sten

Chefredaktör
Tora Ljungberg

Tora Ljungberg

Chefredaktör
Alida Premfors

Alida Premfors

Artikelredaktör
Elin Ohlsson Tornberg

Elin Ohlsson Tornberg

Artikelredaktör
Christopher Andersson

Christopher Andersson

Redaktionschef Lund
Oscar Svensson

Oscar Svensson

Redaktionschef Umeå
Adam Vallin

Adam Vallin

Redaktionschef Stockholm
Joakim Berggren

Joakim Berggren

Redaktionschef Uppsala
Malin Petrén

Malin Petrén

Redaktionschef Göteborg
Daniel Dela

Daniel Dela

Redaktör
Henrik Järnek

Henrik Järnek

Redaktör
Alexandra Tamm

Alexandra Tamm

Redaktör
Valdemar Liungman

Valdemar Liungman

Redaktör
Karin Rättzén

Karin Rättzén

Redaktör
Tor Källén

Tor Källén

Redaktör
Josip Ladan

Josip Ladan

Redaktör
Kristian Cardell

Kristian Cardell

Redaktör
Josef Svantesson

Josef Svantesson

Redaktör
Jonathan Gustafsson

Jonathan Gustafsson

Redaktör
Ida Mossberg

Ida Mossberg

Redaktör
Erik Källman

Erik Källman

Redaktör

Ada Milton

Redaktör
Vilma Odengard

Vilma Odengard

Redaktör
Mathias Eriksson

Mathias Eriksson

Redaktör

Eleonor Heiborn

Redaktör
Stefan Lundkvist

Stefan Lundkvist

Redaktör

Mattias Edvall

Redaktör
Isak Holmgren

Isak Holmgren

Redaktör

Sofia Östin Eriksson

Redaktör
Mattias Olsson

Mattias Olsson

Redaktör

Tobias Adolfsson

Redaktör

Emma Karlsson

Redaktör

Johanna Simonsson

Redaktör

Hilda Carlsson

Redaktör

Oscar Jantzen

Redaktör