Juridisk Publikation drivs av en redaktion, bestående av studenter vid fem av Sveriges juristutbildningar. Vid respektive universitet samverkar redaktörerna i lokala redaktionskontor. Lokala redaktioner finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Varje redaktion har en redaktionschef som samordnar det lokala arbetet.

Tidskriftens och de lokala redaktionernas arbete leds av en eller två chefredaktörer. På nationellt plan finns även två artikelredaktörer som hanterar alla inkomna artiklar samt samordnar granskningen av dessa.

Nya redaktörer utses vid behov av respektive lokal redaktionschef. Rollen som chefredaktör och artikelredaktör utses årligen bland de befintliga redaktörerna.

Redaktionens engagemang och framåtanda är kärnan i tidskriftens framgång. Fler än 100 juridikstudenter har arbetat som redaktörer under sin studietid och utan deras hängivna och helhjärtade insats skulle Juridisk Publikation inte vara möjligt. Juridikstudenterna har på så sätt tillgodogjort sig värdefulla erfarenheter och haft glädjen att arbeta tillsammans för att utveckla svensk juridik.

För allmänna frågor kontakta redaktionen@juridiskpublikation.se

För frågor till en viss redaktör kontakta fornamn.efternamn@juridiskpublikation.se

Nationellt

Tora Ljungberg

Tora Ljungberg

Chefredaktör
Paulina Veronica Stén

Paulina Veronica Stén

Chefredaktör
Alida Premfors

Alida Premfors

Artikelredaktör
Joakim Berggren

Joakim Berggren

Artikelredaktör

Stockholm

Adam Vallin

Adam Vallin

Redaktionschef Stockholm
Josef Svantesson

Josef Svantesson

Redaktör
Henrik Järnek

Henrik Järnek

Redaktör
Stefan Lundkvist

Stefan Lundkvist

Redaktör
Mattias Olsson

Mattias Olsson

Redaktör

Uppsala

Ida Mossberg

Ida Mossberg

Redaktionschef Uppsala
Isabella Tanskanen

Isabella Tanskanen

Redaktör
Erik Källman

Erik Källman

Redaktör
Karin Rättzén

Karin Rättzén

Redaktör
Isak Holmgren

Isak Holmgren

Redaktör
Eleonor Heiborn

Eleonor Heiborn

Redaktör

Lund

Christopher Andersson

Christopher Andersson

Redaktionschef Lund
Alexandra Tamm

Alexandra Tamm

Redaktör
Mathias Eriksson

Mathias Eriksson

Redaktör
Tobias Adolfsson

Tobias Adolfsson

Redaktör
Kristian Cardell

Kristian Cardell

Redaktör
Albin Hall

Albin Hall

Redaktör
Viktor Mårtensson

Viktor Mårtensson

Redaktör
Johanna Simonsson

Johanna Simonsson

Redaktör

Göteborg

Malin Petrén

Malin Petrén

Redaktionschef Göteborg
Vilma Odengard

Vilma Odengard

Redaktör
Jonathan Gustafsson

Jonathan Gustafsson

Redaktör
Tor Källén

Tor Källén

Redaktör
Josip Ladan

Josip Ladan

Redaktör
Lisa Rutgersson

Lisa Rutgersson

Redaktör
Valdemar Liungman

Valdemar Liungman

Redaktör

Umeå

Oscar Svensson

Oscar Svensson

Redaktionschef Umeå
Ada Milton

Ada Milton

Redaktör
Hilda Carlsson

Hilda Carlsson

Redaktör
Daniel Dela

Daniel Dela

Redaktör
Oscar Jantzen

Oscar Jantzen

Redaktör
Mattias Edvall

Mattias Edvall

Redaktör