Redaktionen, tidskriftens nav, driver Juridisk Publikation och har redaktionskontor i Stockholm, Lund, Uppsala, Umeå och Göteborg. Den drivs av juridikstuderande vid juristprogrammet i respektive stad. Arbete i redaktionen är intensivt särskilt i samband med tryck. Redaktörer utses löpande och den typiska redaktören har studerat ca 4 terminer innan denna blir invald. Redaktionen styrs av en chefredaktör som utses årligen bland de befintliga redaktörerna.

Redaktionens engagemang och framåtanda är kärnan i tidskriftens framgång. Fler än 65 juridikstudenter har arbetat som redaktörer under sin studietid och utan deras hängivna och helhjärtade insats skulle Juridisk Publikation inte vara möjligt. Juridikstudenterna har på så sätt tillgodogjort sig värdefulla erfarenheter och haft glädjen att arbeta tillsammans för att utveckla svensk juridik.

För allmänna frågor kontakta redaktionen@juridiskpublikation.se

För prenumerationsfrågor kontakta marknadsredaktör på prenumerant@juridiskpublikation.se. För sponsorfrågor och övriga frågor kontakta chefredaktör.

För frågor till en viss redaktör kontakta fornamn.efternamn@juridiskpublikation.se

Maja Kjellander

Maja Kjellander

Chefredaktör
Katja Thor

Katja Thor

Redaktionschef Lund
Therese Lundin

Therese Lundin

Redaktionschef Göteborg
Paulina Sten

Paulina Sten

Redaktionschef Stockholm
Julia Hirschberg

Julia Hirschberg

Redaktionschef Uppsala
William Höglund

William Höglund

Redaktionschef Umeå
Fanny Grinbaum

Fanny Grinbaum

Artikelredaktör
Erik Swedberg

Erik Swedberg

Artikelredaktör
Johanna Wagner

Johanna Wagner

Redaktör
Christopher Hatt

Christopher Hatt

Redaktör
Simon Seidal

Simon Seidal

Podcastredaktör
Karin Matsson

Karin Matsson

Redaktör
Lisa Rutgersson

Lisa Rutgersson

Redaktör
Caroline Beck-Friis

Caroline Beck-Friis

Redaktör
Amanda Bills

Amanda Bills

Redaktör
Marco Poblete

Marco Poblete

Redaktör
Katja Widerståhl

Katja Widerståhl

Redaktör
Kalle Engstrand

Kalle Engstrand

Redaktör
Måns Axnér

Måns Axnér

Redaktör
Andréa Bergqvist

Andréa Bergqvist

Redaktör
Julia Elmes

Julia Elmes

Redaktör
Henrik Jansson

Henrik Jansson

Redaktör
Siri Hedmalm

Siri Hedmalm

Redaktör
Anna Anderssen

Anna Anderssen

Redaktör
Veronica Hörnberg

Veronica Hörnberg

Redaktör
Daniel Dela

Daniel Dela

Redaktör
Henrik Järnek

Henrik Järnek

Redaktör
Adam Vallin

Adam Vallin

Redaktör
Louise Herrstedt

Louise Herrstedt

Redaktör
Elin Brännström

Elin Brännström

Redaktör
Petter Westergren

Petter Westergren

Redaktör
Emma Karlsson

Emma Karlsson

Redaktör
Erik Ahlström

Erik Ahlström

Redaktör
Lovisa Löfgren

Lovisa Löfgren

Redaktör
Kristian Cardell

Kristian Cardell

Redaktör
Christopher Andersson

Christopher Andersson

Redaktör
Shadi Nilsson

Shadi Nilsson

Redaktör
Einar Dieden Sandell

Einar Dieden Sandell

Redaktör
Erik Scherstén

Erik Scherstén

Redaktör
Alfred Berg

Alfred Berg

Redaktör
Victoria Vallin

Victoria Vallin

Redaktör
Joakim Berggren

Joakim Berggren

Redaktör
Josef Svantesson

Josef Svantesson

Redaktör
Alida Premfors

Alida Premfors

Redaktör
Oscar Svensson

Oscar Svensson

Redaktör
Anna Westin

Anna Westin

Redaktör
Tora Ljungberg

Tora Ljungberg

Redaktör
Elin Ohlsson Tornberg

Elin Ohlsson Tornberg

Redaktör