Att delta i redaktionen

Juridisk Publikations redaktion ansvarar för tidskriftens verksamhet. Redaktionen består av studenter från juristutbildningarna i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Vid dessa universitet verkar tidskriftens redaktörer i lokala redaktioner.

I varje redaktion tilldelas respektive redaktör ett huvudsakligt ansvarsområde. Man kan exempelvis vara podcastansvarig, marknadsföringsansvarig eller artikelansvarig. Utöver det specifika ansvarsområdet förväntas alla redaktörer delta i den lokala redaktionens kontinuerliga verksamhet, inkluderat granskningen av terminens artiklar. Redaktörer från alla lokala redaktioner, som varit aktiva i minst ett år, kan utnämnas till de nationella posterna chefredaktör eller artikelredaktör. Läs mer om redaktionen och om vad det innebär att vara redaktör här.

Vi tar emot ansökningar från juriststudenter som befinner sig på termin tre eller senare. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och en text du skrivit inom ramen för juristprogrammet. Om någon lokal redaktion söker nya redaktörer anges detta nedan. Annars välkomnar vi alltid intresseanmälningar och spontanansökningar. Dessa skickas till redaktionen@juridiskpublikation.se. Ange i ditt mail vilken redaktion din ansökan avser.