Tidskriftens högsta akademiska organ är Akademiska rådet som består av framstående jurister. Efter att redaktionen genomfört sin revision granskar Akademiska rådet artiklarna och säkerställer att de är av adekvat akademisk kvalité. Ordförande i det Akademiska rådet är Johan Munck, f.d. ordförande i Högsta domstolen. Akademiska rådets grundare och första ordförande var Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Hedersordförande Johan Munck
F.d. ordförande i Högsta domstolen

Petter Asp
Justitieråd, Högsta domstolen

Vladimir Bastidas Venegas
Universitetslektor i konkurrensrätt, Uppsala

Henrik Bellander
Universitetslektor i processrätt, Stockholm

Johanna Björkman
Advokat och Doktorand i processrätt, Stockholm

Margareta Brattström
Professor i civilrätt, Uppsala

Eric Bylander
Professor i processrätt, Uppsala

Adam Croon
Jur. dr. och universitetslektor i rättshistoria, Örebro

Mattias Dahlberg
Professor i finansrätt, Uppsala

Jonny Flodin
Universitetsadjunkt i fastighetsrätt, Stockholm

Ronney Hagelberg
Universitetslektor i civilrätt, Stockholm

Torgny Håstad
F.d. justitieråd och seniorprofessor i civilrätt, Uppsala

Marie Jarnesand
Doktor i processrätt, Stockholm

Svante O. Johansson
Justitieråd, Högsta domstolen, Stockholm

Marie Karlsson-Tuula
Professor i civilrätt, Karlstad

Mark Klamberg
Professor i Folkrätt, Stockholm

Fredric Korling
Jur. dr. i finansmarknadsrätt, Stockholm

Bengt Lundell
Universitetslektor i konstitutionell rätt, Lund

Dennis Martinsson
Universitetslektor i rättsvetenskap och jur. dr. i straffrätt, Stockholm

Philip Mielnicki
Doktorand i civilrätt, Stockholm

Carolina Saf
Universitetsadjunkt och doktorand i internationell privaträtt, Örebro

Per Samuelsson
Professor i bankrätt, Lund

Henrik Sandell
Advokat och doktorand i försäkringsrätt, Stockholm

Patrik Schöldström
Jur. dr. i skiljedomsrätt, Stockholm

Gustaf Sjöberg
Professor i finansmarknadsrätt, Stockholm

Rolf Skog
Adj. professor i bolags- och börsrätt, Göteborg

Hugo Tiberg
Professor emeritus i sjö- och transporträtt, Stockholm

Magnus Ulväng
Professor i straffrätt, Uppsala

Mauro Zamboni
Professor i allmän rättslära, Stockholm

Jessica Östberg
Universitetslektor i civilrätt, Stockholm