Nytt nummer – Juridisk Publikation 2/2023

Varmt välkommen till årets andra nummer av Juridisk Publikation!

I årets höstnummer har vi det stora nöjet att utge fem juridiska texter vilka berör olika, enligt oss, intressanta rättsfrågor. Numret inleds med en artikel av Marie Kagrell, som behandlar reglerna om frihet från straffrättsligt ansvar och en analys av prövningen av nödvärn, nöd och samtycke i tre led. Isak Thorins artikel berör internationell rätt och samtycke som rättslig grund för statligt ingripande i konflikter. I den tredje artikeln diskuterar Marc Landeman hur proportionalitetsprincipens utveckling inom fastighetsrätten påverkar det kommunala planmonopolet. Numret avslutas med en tvärvetenskaplig artikel av Sofia Orrbén, i vilken betydelsen av ordval vid framställningen av misstänkta och bevisade sexualövergrepp analyseras.

Läs om detta, och fler spännande ämnen, här.

Du vet väl att våra artiklar också finns på JUNO?

Trevlig läsning!

JP:s Podcast "JP Samtalar"

Sedan år 2013 producerar vi på Juridisk Publikation vår egen podcast ”JP Samtalar”. I JP Samtalar träffar vi framstående personer inom juridiken och diskuterar både intressanta och relevanta ämnen.

För att lyssna på något av våra avsnitt kan du klicka här

Vill du skriva i Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation söker alltid skribenter till vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Är du akademiker, yrkesverksam jurist eller juridikstudent med en färdig artikel eller ett utkast som du tror att vi skulle vara intresserade av? Skicka då in ditt bidrag!

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess, där vi tar oss an artiklar på ett tidigt stadium, samarbetar med författaren och kommer med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis når varje artikel sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Välkommen att skicka in ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se. För att publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Här kan du läsa mer om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!